Miljø

Øget bevidsthed og krav indenfor miljøområdet er konstant stigende, og Strukton Rail arbejder aktivt med at forbedre miljøhensynene indenfor jernbanebranchen.

Vores virksomhed skal være miljømæssig og økonomisk bæredygtig, og vi prioriterer derfor kvalitet, miljø og sikkerhed højt.

Selvom jernbanesektoren danner grundlag for miljøvenlig og bæredygtig transport, så er vores arbejde stadig i høj grad afhængig af fossile brændstoffer, hvilket anses for at være et af Strukton Rails største miljømæssige fokusområder. Strukton Rail arbejder derfor på at reducere brugen af disse og styre virksomheden i retning af mere miljøvenlige arbejdsmetoder.

Et vigtigt mål med vores miljøarbejde er derfor at mindske miljøbelastningen ved dels at følge eksisterende lovgivning og kundens behov, men også gennem planlægning og adfærdsændring og ved at omfavne nye teknologier, når det er muligt.Miljøarbejdet indebærer, at vi hele tiden skal være opmærksomme på, hvordan vi arbejder. Vi ser blandt andet kontinuerligt på kemikalie- og affaldshåndteringen, såvel som indkøbsrutinerne.

Alle Strukton Rails kunder har sine egne specifikke miljøkrav til de forskellige projekter og gennem en kontinuerlig kommunikation med kundens repræsentanter, kan vi garantere, at kravene vil blive opfyldt indenfor en god margin. Vi ønsker at samarbejde med kunden om spørgsmål, der vedrører begge parter. Eksempler på sådanne spørgsmål kan fx. være problemer med leverede produkter, som på en eller anden måde ikke opfylder de krav, vi eller kunden stiller udfra et miljø- eller kvalitetssynspunkt.

Korrekt miljøarbejde er enhver medarbejders ansvar.

Miljøpolitik

  • Vi skal sammen med kunden forsøge at maksimere de positive effekter af infrastrukturen og vores egen udvikling, samt minimere den evt. negative påvirkning vores virksomhed har på miljøet.
  • Vi skal identificere og analysere risici i alle faser af vores arbejdsprocesser, vælge den bedste løsning og sikre os, at vores metoder er miljømæssigt holdbare.
  • Vi skal konstant forbedre vores miljøstandard gennem målstyring.
  • Vi skal som minimum leve op til gældende love, konventioner og miljøstandarder.
  • Vi skal engagere alt personale, leverandører og entreprenører for at højne miljøbevidstheden og opfordre til altid at vælge de mest miljøvenlige løsninger.