Kvalitet og Sikkerhed

Strukton Rails kvalitetssystem sikrer, at arbejdsopgaverne bliver udført på en ensrettet og struktureret måde.

Kvalitet

Strukton Rails kvalitetssystem sikrer, at arbejdsopgaverne bliver udført på en ensrettet og struktureret måde. Systemet bygger på en række processer med tilhørende metode- og tjeklister, som er særskilt tilpasset jernbanebranchen, og alt der ikke opfylder processerne håndteres som afvigelser.

Vi mener, at et tæt samarbejde med kunden er vigtigt for at kunne opnå et godt kvalitetsarbejde med en høj standard. Arbejdet omfatter en kontinuerlig dokumentering af det arbejde som er udført, og ligeledes dokumentering af eventuelle mangler i planlægningen eller det arbejde som er udført.

Alle typer af afvigelser registreres og behandles systematisk. Derfor identificerer vi også fejl, der måtte være forårsaget af andre parter. Når en kvalitetsmangel bliver identificeret, bliver der gjort tiltag for at korrigere den specifikke fejl. Derefter bliver årsagen udbedret af den, som har kvalitetsansvaret for projektet, da fejlen blev identificeret. Udbedringen fører til korrigerende tiltag, som bliver indført i virksomheden, for således at forebygge, at samme fejl opstår igen.

Indebærer de korrigerede tiltag at Strukton Rails måde at arbejde på må forandres på en måde, som kan berøre kunden, vil forandringsarbejdet ske i samarbejde med kunden.

Strukton Rails kvalitetschef sørger for, at ledelsessystemet tilpasses og at afvigelser behandles, samt at korrigerede tiltag bliver igangsat.

Kvalitetspolitik

 • Strukton Rail tilstræber at levere det højeste kvalitetsniveau i branchen.
 • Kvalitet er en forpligtelse overfor vores kunder, og omfatter hele vores virksomhed og samtlige medarbejdere.
 • Kvalitet er at levere anlæg, som er omkostningseffektivt i hele jernbanens levetid.
 • Kvalitet indebærer at leve op til markedets og kundernes forventninger, så hver eneste leverance bliver en anbefaling for fremtidig forretning.
 • Kvalitet bygger på en organisation, som arbejder i konstant forbedring.
 • Kvalitet bygger på kompetence og evnen til at udføre vores opgaver og ordrer korrekt fra begyndelsen til enden. Det er vores målsætning, at alle opgaver bliver udført fejlfrit og forsvarligt, og at den aftalte tidsplan bliver overholdt.

Sikkerhed

Strukton Rail’s vision er at være “Det bedste hold på banen”. Det indebærer, at vi alle sammen skal være med til at vedligeholde, udvikle og forbedre forholdene i vores virksomhed, når det drejer sig om jernbanesikkerhed.

Strukton Rail vil arbejde for en høj sikkerhedskultur og forankre arbejdet med jernbanesikkerhed på alle niveauer i organisationen gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og myndigheder.

Sikkerhed er nøglen til at bibeholde vores virksomhed som førende indenfor jernbanesektoren.

Strukton Rail´s øverste ledelse skal udvise lederskab og engagement ved at tage det overordnede ansvar for sikkerheden.

Ledelsen og de ansatte skal:

 • Sætte sikkerhed før alt andet. Vi arbejder sikkert, eller slet ikke.
 • Det er Strukton Rail´s overbevisning, at ulykker kan undgås.
 • Indføre og fastholde relevante kontrolmetoder i alle stadier af arbejdsprocessen, så der ikke sker uønskede hændelser, og jernbanesikkerheden i vores arbejde til stadighed forbedres.
 • Sørge for, at alle ansatte får den relevante kompetence og uddannelse, og at alle underleverandører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, opfylder Strukton Rail´s krav til kompetencer og uddannelse.
 • Strukton Rail vil fremstå som en seriøs og velorganiseret jernbaneentreprenør i forhold til samarbejdspartner, myndigheder og øvrige interessenter.
 • Reducere risici, eller kontrollere dem, med det formål at beskytte vore ansatte, underentreprenører og samarbejdspartnere.

Vores mål er, at vi vil være anerkendt af vores ansatte og kunder, som den virksomhed med det højeste sikkerhedsniveau i vores branche.

Denne politik skal være tilgængelig for alle ansatte, underentreprenører, leverandører, kunder og menigmand.